Ja se què vull fer i com però no tinc espai on produir la meva obra.